МОГИЛИНО     ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ с. Могилино

    Разкрито със Заповед № РД01 – 934/25.09.2009г. на Изпълнителния директор на АСП.

    

    Защитено жилище с. Могилино функционира като услуга в общността от октомври 2009 г.
Първите потребители на услугата са настанени през м. юни 2010г. Капацитет на услугата 10 места. Настанени 3 жени и 7 мъже. Настаняването на лицата се извършва по реда на Закона за социалното подпомагане, със Заповед на Директора на Д”СП” – гр. Две могили. Приемат се лица навършили пълнолетие и притежаващи ЕР на ТЕЛК Услугата е на подчинение на община Две могили, с адрес с.Могилино,общ.Две могили,обл.Русе,ул.”Мургаш” №1, тел за връзка 081 463/ 285; 0889864741

    Управител на Защитено жилище с.Могилино е Цветелина Райчева , с адрес с.Могилино,ул.”Г Бенковски” №5,общ.Две могили и телефон за връзка 0889864741 В услугата работят екип от специалисти/ социален работник,трудотерапевт, мед.сестра /, като целите и задачите са: Доизграждане на умения у потребителите за самостоятелно справяне в ежедневието – като почистване на помещенията,пазаруване,включване в различни празници и др.

    Услугата е разположена в центъра на селото. В близост до нея се намират кметство,поща,библиотека,здравна служба. Географският релеф позволява достъпност на транспорт.Триетажната сграда, в която се помещава ЗЖ, е достъпна за хора с увреждания. На първия етаж са разположени дневни зали,санитарни възли и кабинети. На втория етаж се намират спалните помещения, като всяка стая е с 1,2 или 3 легла и собствен санитарен възел. В приземния етаж са разположени: кухненски блок, трапезария, мокри помещения.Последен основен ремонт е правен през 2009г. и е извършено саниране на сградата,подмяна на дограма и вътрешна реконструкция на помещенията.

    Защитеното жилище е с площ 2000 кв.метра, дворът е озеленен с тревни площи,цветни алеи и дръвчета. Част от дворът е обработен и се ползва съвместно от потребителите и екипа за засаждане на трайни насаждения/малини,къпини,плодни дръвчета/ и зеленчуци.

   

         16 Ноември 2016 12:49:43

  Общински съвет - Две могили разгледа на свое заседание представената информация за дейността на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост село Могилино за периода януари – декември 2015 и януари – септември 2016 г.

  Цветелина Райчева – управител на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост - село Могилино: Не ни достигат финансови средства!!

  Капацитетът на услугата е 10 места.

  Защитеното жилище функционира от 2009 година, като първите потребител и са настанени през м. юни 2010 г. Жилището разполага с транспорт, който е предоставен за ползване от ЦНСТ град Две могили. Автомобилът се нуждае от ремонт, за който не достигат средства. Финансови средства не достигат и за заплати, персоналът на жилището работи средно за 420 лева.

  Това потвърди и управителят Цветелина Райчева. Бюджетът на Защитеното жилище за 2015 г. е в размер на 72 270 лева, като средствата дофинансирани от Общината са в размер на 13 324 лева. Бюджетът на жилището за 2016 година е в размер на 7 4 440 лева, средствата дофинансирани от Общината са в размер на 10 259 лева.